III. MALULİYET BİLİRKİŞİLİĞİ KONGRESİ

7-9 Aralık 2023 / CERMODERN, ANKARA

Maluliyet vaka değerlendirme süreçlerinde ve uygulamada yaşanan sorunları bilimsel platformda tartışabilmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ev sahipliğinde alanın profesyonelleri ile birlikte 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi gerçekleştirilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri başkan ve üyeleri, Ticaret Mahkemeleri hakimleri, Sigorta Tahkim Komisyonu hakemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu hekimleri, adli tıp uzmanları, sigorta şirketi temsilcileri, sigorta ve tazminat alanındaki profesyoneller, avukatlar ve aktüerlerin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kongremizde ülkemizde bedensel zararların tespiti ve tazmini ile ilgili sorunlar üzerinde tartışılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiş, sorunların ayrı ayrı ele alındığı paneller sonrasında görüş birliğine varılan hususlar aşağıda paylaşılmıştır.


Dördüncü Maluliyet Bilirkişiliği Kongresinde görüşmek dileğiyle.

III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongre Delegasyonu

TEŞEKKÜR

Maluliyet değerlendirmesi alanında çalışan değerli profesyoneller, 

7-9 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz.

26 değerli konuşmacı ile gerçekleştirildiğimiz, dört konferans ve beş panelden oluşan kongre programımızda, 15 sözel sunum, 25 poster bildiri ve üç kurs yapıldı.

Kongre katılımcı sayısı 270 idi, bu sayıyı ağırlıklı olarak Hukukçular (serbest avukat, sigorta hakemi, Yargıtay-Bölge Adliye Mahkemesi ve İlk Derece Mahkeme Hakimleri), Adli Tıp Uzmanları ve Sigorta alanında çalışan profesyonel kişiler oluşturdu.

Her biri alanında oldukça donanımlı ve uygulamanın içinde olan konuşmacıların sunumları ile gündemde olan konular ve sorunlar konuşulup tartışıldı. İlgi çeken konu ve konuşmacılarla kongre boyunca toplantılara ilginin azalmadığını gözlemlemek, herkesin yoğun katkı sunmaya ve öğrenmeye istekli olması bu tür tematik toplantıların gerekliliğini bizlere düşündürdü.

III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD tarafından organize edildi ancak perde arkasında bize çok büyük destek veren profesyonellerin desteği bizleri motive etti ve multidisipliner bir kongre hazırlamanın zorluklarını azalttı.

Maluliyet alanındaki sorunlara hep birlikte çözüm üretmek amacıyla gerçekleştiğimiz kongremizin sonuçlarını ayrıca Kongre Sonuç Bildirgemizle sizlerle paylaşacağız.
Kongremizde bizlerle birlikte olan katkılarını ve emeklerini sunan bu alana gönül veren tüm katılımcılara, konuşmacılarımıza ve kongremizin düzenleme ve bilimsel kurullarında yer alan hocalarımıza ve asistanlarımıza çok teşekkür ederiz.

IV. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresinde buluşmak üzere…

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER     &     Prof. Dr. Aysun Balseven ODABAŞI

III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi Başkanları